Skip to main content
Nieuws

Witwassen in Holland Casino nog moeilijker geworden

Witwassen in Holland Casino? Het casino let er scherp op. In 2020 kregen 193 gasten een entreeverbod vanwege een witwasvermoeden.

Zwart geld witwassen in Holland Casino wordt alsmaar moeilijker.

Holland Casino ontzegde in 2020 maar liefst 193 spelers de toegang tot de gokvloer, omdat het staatsbedrijf vermoedde dat er geld wit werd gewassen.

Het gaat om spelers geen antwoord wilden geven die op vragen van Holland Casino naar aanleiding van een of meerdere transacties in het casino. Ze weigerden mee te werken aan een zogenaamd ‘cliëntenonderzoek’.

Dat staat in het recent verschenen jaarverslag van Holland Casino.

193 entreeverboden in verband met mogelijk witwassen is vrij veel, want in 2019 waren het er nog ‘maar’ 92. De stijging is des te opvallender omdat de Holland Casino’s vorig jaar maar 222 dagen open waren in verband met corona.

Holland Casino let steeds scherper op witwassen

De laatste jaren let Holland Casino elk jaar strenger op mogelijk witwassen van zwart geld in de speelzalen.

Meneer Casino citeert uit het jaarverslag:

‘Holland Casino heeft in 2020 verder geïnvesteerd in de doorontwikkeling van haar anti­witwasbeleid. […] Deze keuzes hebben geresulteerd in zowel een (relatieve) stijging van het aantal gemelde ongebruikelijke transacties als een stijging van het aantal entreeverboden.’

Net als bijvoorbeeld banken en wisselkantoren, valt Holland Casino onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in 2008 ingevoerd en in 2018 verder aangescherpt.

Ongebruikelijke transacties in Holland Casino

De anti-witwaswet regelt dat alle ‘ongebruikelijke financiële transacties’ gemeld moeten worden bij de speciaal daarvoor opgerichte overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (FIU) in Den Haag.

Een ongebruikelijke transactie is bijvoorbeeld een gast met een dik pak buitenlandse bankbiljetten aan de kassa verschijnt. Of iemand die met een creditcard in één keer 25.000 euro wil opnemen. Of een speler die een winst van een ton in cash geld laat uitbetalen. Zulke transacties hoeven niet per se te duiden op witwassen, maar roepen wel vragen op.

Sinds 2018 moet Holland Casino in elk geval alle contante en creditcardbetalingen boven de 10.000 euro melden aan de FIU.

Het aantal meldingen van Holland Casino aan de FIU is de laatste jaren spectaculair gegroeid. In 2020 nam het absolute aantal meldingen wat af. Maar ten opzichte van het aantal dagen dat de casino’s geopend waren, is er wel sprake van een stijging:

jaar         aantal meldingen
2020         3441
2019         4248
2018         3743
2017         3127
2016         2674
2015         1988
2014         1404
2013         869
2012         528

Een deel van de stijging komt doordat Holland Casino sinds kort beter zicht heeft op ‘stapeltransacties’. Dat zijn transacties die los van elkaar niet boven de FIU-grens uitkomen, maar samen wel. Bijvoorbeeld iemand die op één dag vier keer een transactie doet van 3000 euro.

Zwart geld witwassen middels een potje blackjack of een spelletje roulette is bij Holland Casino dus moeilijker dan ooit.

Nieuwe directeur compliance

Om het (mogelijke) witwassen nog minder kans te geven, heeft Holland Casino begin dit jaar een nieuwe directeur compliance aangesteld op het hoofdkantoor te Hoofddorp.

In het jaarverslag staat:

‘Als gevolg van de herstructurering wordt steviger ingezet op het preventie- en anti-witwasbeleid. Hiervoor is een nieuwe directeur compliance aangetrokken. Daarnaast zijn de verantwoordelijkheden voor het preventiebeleid en anti-witwasbeleid belegd in specialistische afdelingen. 

Malinda Miener is in maart 2021 aangetreden als directeur compliance. Janny Wierda en Debby Bergsma zijn op 1 maart 2021 benoemd tot respectievelijk manager preventiebeleid, integriteit en fraude en manager Wwft.’

Witwassen bij online casino’s

Net als Holland Casino moeten online casino’s in Nederland streng gaan toezien op het voorkomen van mogelijk witwassen. Op 1 oktober mogen online casino’s die een vergunning hebben gekregen van de Kansspelautoriteit open voor Nederlandse spelers.

De Kansspelautoriteit zet in de Leidraad Wwft uiteen waar online casino’s straks precies aan moeten voldoen.

Laatste update 10-09-2021
Casinoreviews 43
Nieuwsberichten 909
Onafhankelijkheid 100%
Sinds 2014