Skip to main content
Nieuws

O jee! Mag Royal Panda wel Royal Panda blijven heten?

Mag online casino Royal Panda nog langer Royal Panda heten? Of steekt het Koninklijk Huis daar een stokje voor?

Is de mascotte van Royal Panda te koninklijk?

Zijn het stressvolle tijden voor het 'koninklijke' online casino Royal Panda, dat in oktober 2017 werd overgenomen door grote concurrent LeoVegas?

In Nederland worden de regels rondom het voeren van een koninklijke naam sinds kort namelijk strenger toegepast dan ooit.

Het Koninklijk Huis ziet al jaren scherp toe op bedrijven die ten onrechte het predicaat ‘koninklijk’ voeren. Dat doet koning Willem-Alexander middels de Nederlandse stichting met de welluidende naam Sigillis Regiis Praesidio. Dat betekent in het Latijn zoveel als: ‘Ter bescherming van de koninklijke zegels’.

Bedrijven mogen het predicaat ‘koninklijk’ uitsluitend dragen als de koning daar in hoogsteigen persoon mee heeft ingestemd.

Officieel gelden er strikte regels voor de toekenning van het predicaat ‘koninklijk’: een onderneming moet minimaal 100 jaar bestaan, minimaal 100 werknemers in dienst hebben, een voorbeeldfunctie vervullen en een onberispelijke staat van dienst hebben. Daarnaast moet het bedrijf in kwestie – uiteraard – Nederlandse roots hebben.

Een bedrijf dat geen goedkeuringsstempel van de koning heeft gekregen, krijgt Sigillis Regiis Praesidio achter zich aan.

‘Royal’ is nu ook koninklijk

Maar: sinds kort gelden bovenstaande regels rondom vorstelijke bedrijfsnamen niet alleen voor bedrijven met het Nederlandse woord ‘koninklijk’ in hun naam. Ook het Engelse woord ‘royal’ is nu riskant geworden. Dat meldt de Volkskrant:

‘Bedrijven die gebruikmaken van het woord Royal in hun handelsnaam moeten oppassen: als zij geen toestemming hebben het predicaat koninklijk te gebruiken, maar wel een koninklijke indruk wekken, lopen ze het risico dat zij hun naam moeten wijzigen.’

Recent slachtoffer van deze strengere aanpak is het bedrijf Royal Dutch Holding (niet te verwarren met Royal Dutch Shell). Sigillis Regiis Praesidio had een zaak aangespannen tegen het bedrijf, dat zich volgens de stichting ten onrechte koninklijk voordeed.

De Haagse kantonrechter boog zich eind vorig jaar over deze zaak en bleek het eens te zijn met de stichting. In het vonnis tegen Royal Dutch Holding rekt de rechter de bescherming van het begrip ‘koninklijk’ verder op dan ooit.

Volgens de rechtbank is het Engelse woord ‘royal’ inmiddels zo ingeburgerd in Nederland, dat de meeste mensen geen onderscheid meer maken tussen ‘koninklijke Nederlandse’ en ‘royal Dutch’. De kantonrechter in Den Haag vonniste daarom dat het bedrijf zijn naam moet veranderen.

Mag Royal Panda nog wel koninklijk zijn?

De vraag is nu: loopt het koninklijke online casino Royal Panda het gevaar de volgende te zijn die door Sigillis Regiis Praesidio onder de loep wordt genomen?

Het casino heeft niet alleen ‘royal’ in zijn naam, maar ook nog een panda met hermelijnen mantel en een prominente kroon op zijn hoofd als mascotte.

Maar Meneer Casino denkt dat het zo’n vaart niet loopt.

De kantonrechter redeneert in het vonnis namelijk dat de wet rondom koninklijke predicaten:

‘…alleen betrekking kan hebben op het gebruik van een handelsnaam in Nederland door een Nederlandse of buitenlandse onderneming. De kantonrechter zal geen grensoverschrijdend gebod kunnen opleggen...’

Met andere woorden: een buitenlands bedrijf dat zich niet expliciet op de Nederlandse markt richt, is veilig.

Royal Panda accepteert sinds juni 2017, toen de Kansspelautoriteit strengere handhavingsregels aankondigde, geen Nederlandse spelers meer en heeft dus waarschijnlijk weinig te vrezen van de stichting van Wim-Lex.

Dat is ook het vermoeden van ‘adviseur ceremonieel & onderscheidingen’ Frank van der Vorm, die sinds jaar en dag bedrijven bijstaat die graag een koninklijke titel willen voeren. Aan Meneer Casino laat Van der Vorm weten:

‘De door de Volkskrant gemelde rechterlijke uitspraak heeft betrekking op een bedrijf dat zich ‘Royal Dutch’ noemt en niet gerechtigd is tot het predicaat Koninklijk. Dit bedrijf tracht hiermee ten onrechte de indruk te wekken dat er een relatie is met het Nederlands koningshuis en dat heeft de rechter verboden.

Ik denk dat het lastiger is om alleen “Royal” in Nederland te beschermen, omdat dit ook betrekking kan hebben op een buitenlands koningshuis.’

Oef!

Laatste update 07-01-2021
Casinoreviews 13
Nieuwsberichten 846
Onafhankelijkheid 100%
Sinds 2014