Skip to main content
Nieuws

Wat zegt de Bijbel over gokken?

Wat staat er eigenlijk in de Bijbel over gokken en casino’s? Is gokken volgens het heilige boek van de christenen een zonde of niet?

Mag je naar een casino, als je christelijk bent? Wat zegt de Bijbel hierover?

Om precies te zijn: het woord ‘gokken’ komt in de Bijbel exact nul keer voor. Zoek maar op, in de Statenvertaling. Het woord ‘casino’ ook niet, maar de geschiedenis van het casino start dan ook pas in de vijftiende eeuw na Christus.

Zo komen we niet heel veel verder. Maar er bestaat wel degelijk een christelijke visie op wedden en op gokken in een speelhuis. In het Bijbelboek Spreuken vinden we namelijk:

‘Het lot wordt in den schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van den HEERE.’

(Spreuken 16 vers 33)

Met andere woorden, als Meneer Casino zo vrij mag zijn om te parafraseren: je kunt geluk hebben of niet, maar of (on)geluk jou toevalt, daarover beslist God. Met deze Bijbelspreuk kun je het casino nog wel in.

Lezen we verder in het Bijbelboek Hebreeën:

‘Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten.’

(Hebreeën 13 vers 5)

Deze Bijbeltekst maakt het gokken al iets lastiger. Wees tevreden met wat je hebt… Dit goddelijke devies komt voor de zekerheid overigens nog een keertje terug in het Bijbelboek Lucas:

‘En Hij zeide tot hen: ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.’

(Lucas 12 vers 15)

En óók nog een keer in het wat minder bekende Bijbelboek 2 Korinthiërs:

‘Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.’

(2 Korinthiërs 4 vers 18)

Kortom: pas op voor de hebzucht, tijdens het aardse bestaan. Dat is in alle gevallen een goed devies, en zeker in een casino.

Tot nu toe gaat het nog, met de Bijbel en gokken. Maar er is meer. ’Snel geld’, staat er namelijk niet goed op, in de Bijbel.

‘Goed [goederen, geld], van ijdelheid gekomen, zal verminderd worden; maar die met de hand vergadert, zal het vermeerderen.’

(Spreuken 13 vers 11)

Hoe dan ook, snelle winsten of makkelijk geld zullen voor je ogen verdampen, aldus de Bijbel. Dus gokken en snel geld winnen met roulette staat niet in goddelijk hoog aanzien. Jammer.

Maar de echte nekslag volgt eigenlijk vlug daarna, in de Bijbel. In Bijbelboek Exodus staan de tien geboden. En een ervan luidt, zoals je wellicht weet:

‘Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.’

(Exodus 20 vers 17)

Je moet niet willen hebben, wat van een ander is. In het casino win je uiteindelijk altijd geld van een ander, en nooit van het casino zelf. Geld dat jij wint, heeft een ander er verloren. Je zou kunnen zeggen, dat gokken niet in lijn is met de tien geboden.

Je zou echter met hetzelfde gemak kunnen zeggen, dat op zijn tijd een klein spelletje om een kleine inzet niet zo’n grote ramp hoeft te zijn voor christenen. Zolang je de grote miljoenen maar niet nastreeft. Zo bezien is de Postcode Loterij volgens de Bijbel misschien een groter kwaad dan een bescheiden casino om de hoek met een paar speelautomaten.

Laatste update 28-09-2023
Nieuwsberichten 892
Onafhankelijkheid 100%
Sinds 2014